WOLFCRAFT 德國狼牌 修邊刀 4300000

SKU
WOLFCRAFT 4300000
HK$60.00
 
  • 塑質外殼固定鋒利刀片,用於精確齊平地修邊,適合層壓板
  • 符合人體工學的傾斜手柄
  • 可替換刀片,可使用多年

產品包括

  • WOLFCRAFT 德國狼牌 修邊刀 4300000 x 1

產品特色

  • 塑質外殼固定鋒利刀片,用於精確齊平地修邊,適合層壓板
  • 符合人體工學的傾斜手柄
  • 可替換刀片,可使用多年

規格

Write Your Own Review
你正在評論:WOLFCRAFT 德國狼牌 修邊刀 4300000